Tannlege Hedels
Tannlege Hedels 2012 l Tannlege i Oslo / Vika - E-post:erik@tannlege-hedels.no

Hygienen


Vår klinikk tar jevnlig kontroll av sitt steriliserings utstyr som ledd i internkontroll rutinene. .

 

Kontoret er utstyrt med Miele proffesjonal  G7781 som vasker instrumentene på 93Celsius.  

 

 

  

 Citomat Vacum Autoklav og en Termax tørr sterilisator som sørger for at din sikkerhet blir ivaretatt.

 

Vi bruker selvsagt munnbind og engangshansker ved alle behandlinger .

 

Mer om utstyr vi bruker finner du her.